work in progress 24:

neue Texte und fotografische Arbeiten

 

 


save the date:

Dënschdes, den 12. März 2024, Liesung vun Nuebelschnéier an der Cité Bibliothéik

mam Christiane Kremer a Maurizio Spiridigliozzi, Musek a Kompositioun

 De Backe Jang am Frack an a Maansgréisst op en Neits fotograféiert

Ried vum Germaine Goetzinger bei der Iwwerreechung vum Kulturpräis vun der Stad Diddeleng un de Jean Back den 21.01.2019

an

Zum Schluss lants d'ëmmer zu Diddeleng, am Quartier. Op de Schlaken..

Äntwert vum JB op d'Laudatio

publizéiert an Trouvailles, Fundstücke 2018/2019 CNL, Centre national de littérature